หมายเหตุ : ปัจจุบันซอยของทางร้านได้มีการเปลี่ยนแปลงจาก "ซอยเจริญพานิช" เป็น "ซอยเยาวราช 1" ฉะนั้นป้ายซอยของทางร้านจะเป็น "ซอยเยาวราช 1" ซึ่งจะอยู่ภายใน "วงเวียนซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ"

(C) Copyright 2007 T. H. S. LOHAKIJ LTD., PART. All Rights Reserved.